De fleste mennesker ønsker å kunne bo hjemme så lenge som mulig. Vår fysioterapeut kan tilby den veiledningen og tilretteleggingen nødvendig for at du, eller noen du er glad i, skal kunne oppleve mestring i hverdagen og dermed økt livskvalitet. Vi kan tilby skreddersydde løsninger for å imøtekomme dine ønsker og behov. Ta kontakt for en uforpliktende samtale med vår fysioterapeut.

  • Kartlegging og tilrettelegging av bosituasjon.
  • Fallforebyggende tiltak.
  • Gruppetrening.
  • Opptrening og rehabilitering etter skade eller sykdom.
  • Individuell behandling og oppfølging.
  • Råd og veiledning.

Kontakt oss på tlf. 95 89 39 39 – E-post. agder@kareplus.no

Velkommen til Kare Plus sin barseltrening!

Barseltreningen til Kare Plus er et tilbud til alle nybakte mammaer. Dette er et lavterskel tilbud der du vil få god veiledning og oppfølging av vår egen fysioterapeut som har ansvar for gruppetreningen. Treningen foregår på dagtid og du kan selvfølgelig ta barnet med deg!

Les mer

Kontakt

Oss

Ring oss for mer informasjon

+47 95 89 39 39