Kare Plus

Tjenester

Et vikarbyrå for spesialsykepleiere - Vi leverer spesialsykepleiere med gode kvaliteter og høy kompetanse.

Vi har

  • Strenge  krav  til  kvalitetssikring  av  ansatte
  • God  oppfølging  av  ansatte
  • Etterutdanning  og  opplæring
  • Kontinuerlig  oppfølging  hos  oppdragsgiver
  • En  særdeles  god  personal  politikk  som  har  alle  våre  dyktige  vikarer  i  hovedfokus  slik  at  det  kommer  pasienten  til  gode.

Vi leverer

  • Sykepleiere  med  rett  kompetanse
  • Leveranse  til  avtalt  tid
  • Vikarer  til  konkurransedyktige priser
  • Oppfølging  etter  ønsket  behov
  • God  og  kvalitativ  service

 

Kare  Plus  håper  vi  får  muligheten  til  å  hjelpe  dere  med  udekkede  vakter  og  levere  syke-pleiere  til  deres  avdeling  i  fremtiden.  

Finn ut mer

Kontakt

Oss

Ring oss for mer informasjon

+47 95 89 39 39